Zelené strechy

Čo by ste robili, keby ste mali možnosť spojiť to čo robíte, to čo vás živý a to v čom ste dobrí s ekológiou? My takú možnosť máme a preto spájame strechy s prírodou. Aj vy sa môžete rozhodnúť pre zelenú strechu, a my vám s ňou pomôžeme.

Stali sme sa členom asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Prečo je zelená strecha dobrá voľba:

1. Produkujú kyslík a zadržujú oxid uhličitý:
Rastliny na streche zachytávajú prach a škodlivé látky v ovzduší, pohlcujú CO2 a produkujú kyslík, čím robia prostredie oveľa príjemnejším.
2. Zadržiavanie vody:
Pri zelených strechách časť zrážok zachytáva strešný substrát a časť hydroakumulačná vrstva,. Túto vodu postupne čerpajú rastlinky vysadené na streche. Udržuje sa tak zdravé prostredie s prirodzenou vlhkosťou. V lete zelená strecha zadrží 70-90 % všetkých zrážok. V zime je to približne 40 %. Zrážky tak neodtečú do kanalizácie. (Možná úspora poplatkov)
3. Predĺženie životnosti strechy:
Zelená strecha chráni Hydroizoláciu pred klimatickými výkyvmi ale aj pred mechanickým poškodením. Predlžuje životnosť hydroizolácie. Strešné fólie sú vyrábané z veľmi odolných materiálov aby odolali vysokému UV žiareniu no ani tá najlepšia neodolá neopatrnosti iných profesií na streche. Veľa krát sme zažili malé poškodenia zo strany iných firiem ktoré zbytočne narúšajú kvalitu strechy, so zelenou strechou sa takýchto problémov zbavíte.

Napíšte nám svoj dopyt a my všetko vyriešime za Vás

4. Izolácia:
Zelená strecha tvorí niečo ako dodatočnú tepelnoizolačnú vrstvu. V lete väčšinu slnečného žiarenia zachytávajú rastliny a jednotlivé vrstvy zelenej strechy. To znamená že povrch strechy sa neprehrieva a tepelná izolácia tak musí tlmiť oveľa menej tepla. (V lete vie teplota Hydroizolácie dosiahnuť aj
50°C). V zime zas najnižšie teploty a sneh zachytí substrát a tak tepelná izolácia tlmí oveľa prijateľnejšie tepelné rozdiely.
5. Šetrenie a klíma vo vnútri budovy:
Ako bolo spomenuté v predošlom bode Izolácia, zelené strechy tlmia tepelné výkyvy v lete aj zime. Zelená strecha je schopná znížiť využívanie klimatizácie až o 75% čím šetrí vaše náklady na reguláciu teploty v interiéry. V zime zas spomaľuje tepelný únik.
6. Biodiverzita:
Biodiverzita je pestrosť rastlinných alebo živočíšnych druhov, ktorá je našou činnosťou a výstavbou „mŕtvych“ betónových stavieb značne ohrozená. Zelená strecha predstavuje domov pre rôzne druhy mikroorganizmov, hmyzu a vtákov ale aj pre rôzne druhy rastlín ktoré sú aj súčasťou našich životov.
7. Zadržiavanie prachu
Všetci dobre vieme že rozdiel kvality vzduchu v zastavaných oblastiach a prírode je neporovnateľný. Myslíte si že jedna zelená strecha nič nezmení? Jedna určite nie ale je to dobrý začiatok. Zelená strecha zachytáva prach a iné škodliviny v ovzduší a tak priaznivo ovplyvňuje prostredie v ktorom žijeme.
8. Prehrievanie miest
Veľké betónové mestá sa v horúcich letných dňoch prehrievajú a my si to ani neuvedomujeme pretože sme si na to zvykli, my si síce zvyknúť vieme no zmena teplôt má veľký vplyv na rastliny a živočíchy, a za niekoľko rokov možno aj na nás. Strechy pokryté rastlinami a substrátom zabraňujú akumulovaniu tepla a tak dokážu znížiť okolitú teplotu v mestách až o 2 stupne.

9. Redukcia hluku:
Substrát na zelených strechách takisto slúži na redukciu hluku z exteriéru, človek citlivý na hluk sa tak nemusí trápiť dažďom bubnujúcim na streche budovy. Svoju úlohu spĺňa tiež pri priemyselných budovách, halách kedy plní funkciu redukcie hluku z interiéru.
10. Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti:
Zelená architektúra je IN, aj preto zelená strecha pozitívne vplýva na hodnotu budovy, je známe že ľudom je bližšia príjemná zeleň ako fádne sivé strechy. Práve preto zelená strecha môže byť rozhodujúci dôvod oslovenia potencionálneho kupca alebo nájomníka.
11. Nový priestor:

Kde by ste si užili kávičku viac, na sivej ploche ktorá budí dojem vypusteného bazénu alebo na zelenej pestrej ploche. Zelená strecha vytvára priestor pre relaxáciu, šport alebo pestovanie rastlín ovocia alebo zeleniny (to závisí od druhu zelenej strechy). Zelená strecha môže slúžiť ako veľké lákadlo v cestovnom ruchu, gastronómii alebo ako oddychové miesto.
12. Estetika:
Zelená strecha je ideálny spôsob ako spestriť zastavané oblasti, práve budovy a komunikácie nás pripravujú o množstvo zelene. Nebol by pohľad z okna bytu krajší keby sme sa pozerali na zelené plochy namiesto čiernych asfaltových pásov?

Druhy zelených striech

1. Extenzívna zelená strecha
Výhody:

Váha: V prípade extenzívnej zelenej strechy je hrúbka vegetácie pomerne nízka. Zvyčajne je 5 až 15 centimetrov. To znamená že menej zaťažuje strechu preto je vhodná pre väčšinu striech. Napriek tomu je potrebné uistiť sa, že vaša strecha dodatočné zaťaženie zvládne. V prípade starých striech je preto rozumné zaobstarať si statický posudok.
Strecha bez údržby: Tento druh zelenej strechy prakticky nepotrebuje údržbu (v závislosti od spôsobu výsadby) Preto na extenzívnej zelenej streche nájdeme hlavne odolné typy rastlín. Vždy sa však jedná o nízke rastliny, ktorým stačí relatívne malá hrúbka substrátu. Extenzívnu zelenú strechu nie je potrebné pravidelne zavlažovať, strihať, kosiť, ani hnojiť. Väčšinou sa na zazelenenie plochy využívajú rozchodníky ktoré rastú do šírky a sú plazivé, bežne sa vysádza viac druhou rozchodníkov ktoré počas roka zakvitnú rôznymi pestrými farbami.
Rýchla realizácia: Kvôli jednoduchšiemu spôsobu realizácie je inštalácia extenzívnej zelenej strechy rýchlejšia. Extenzívna zelená strecha má okrasné a izolačné vlastnosti preto nie sú určené pre pohyb ľudí. Ak plánujete priestor využívať, vhodnejšia je intenzívna zelená strecha. Na tento typ strechy je možné
získať dotáciu.

2. Intenzívna zelená strecha
Tento typ zelenej strechy je určený pre tých ktorý chcú plochu využívať. Väčšinou si ju volia ľudia s prístupom na strechu/ zelenú plochu.
Výhody:
Prakticky neobmedzené možnosti výsadby: Tento typ strechy je vhodný pre pestovanie všetkých druhov rastlín od malých bylín, kvetov, krov až po stromy.
Možnosť využívania priestoru: Na rozdiel od extenzívnej zelenej strechy môžete intenzívnu využívať ako záhradu, miesto určené pre relax, organizovanie akcií, využívanie ako park či terasa reštaurácie.
Životné prostredie: Zadrží oveľa väčšie množstvo vody a vytvára vhodnejšie podmienky pre rastliny a živočíchy.